Celoročný program

so Školou stravovania

Celoročný program vám ušetrí peniaze a súčasne dá flexibilitu kedykoľvek sa počas roka pripojiť k niektorému z našich programov, osloviť nás s individuálnymi otázkami alebo absolvovať koučing.

Tvorba nových návykov môže byť zložitý a dlhý proces. Závisí to od mnohých faktorov, ktoré vám vďaka nášmu programu výrazne zjednodušíme.

Náš Celoročný program obsahuje:

  • Program Späť do Jari celoročne v ktorejkoľvek verzii (v hodnote 900 EUR)
  • Pripojenie sa do 90-dňovej Výzvy od začiatku alebo po ukončení Späť do Jari (v hodnote 600 EUR)
  • Online konzultácie v otázkach stravovania (v hodnote 200 EUR)
  • 3 hodiny koučingu a mentoringu (v hodnote 900 EUR)

Celková hodnota nášho Celoročného programu je tak 2.600 EUR.

Ako môžete získať Celoročný program úplne zadarmo?

A aby toho nebolo málo, tak máte možnosť získať Celoročný program v celkovej hodnote 2.600 EUR úplne zadarmo. Stačí, ak nám odporučíte dvoch klientov.

Ak nám odporučíte jedného klienta, máte u nás zadarmo pol roka. Ak dvoch, tak máte zadarmo celý rok.

Zľava funguje vždy smerom do budúcna, takže ak zaplatíte 400 EUR a pri ďalšej Výzve nám doporučíte klienta, predĺžime vám Celoročný poplatok o pol roka.

Cena za Celoročný program

400 eur / rok


Pri odporučení jedného klienta: 200 EUR
Pri odporučení dvoch klientov: 0 EUR

 

Späť do Jari celoročne

90-dňový Refresh celoročne

Online konzultácie v oblasti stravovania

BONUS: koučing / mentoring (3 hodiny)